MÅ VENTE: Avgjørelsen om hva som skjer med tanke på dagtilbud på Møteplassen for de med funksjonsnedsettelse må trolig vente til kommende kommunestyremøte. Foto: Torbjørn Kosmo
MÅ VENTE: Avgjørelsen om hva som skjer med tanke på dagtilbud på Møteplassen for de med funksjonsnedsettelse må trolig vente til kommende kommunestyremøte. Foto: Torbjørn Kosmo

Ber kommunestyret ta stilling til møteplass-ja for funksjonsnedsatte

I fjor vinter ba politikerne kommunedirektøren om å sjekke de praktiske mulighetene for å la funksjonshemmede bruke de nye møteplass-lokalene på lik linje med alle andre. Nå har det foreløpige svaret kommet.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom arbeidet med utredningen har det kommet fram at et sambruk av Møteplassen sine lokaler på Bardufoss er med et dagtilbud for personer med funksjonsnedsettelser er mulig. Et dagtilbud kan ha stor variasjon og innhold, men bør inneholde meningsfull aktivitet utover det å omsorg/tilsyn av helsepersonell.

Dagtilbudet skal også inneholde variert aktivisering, gi utfordringer og mestring, samt sosialt samvær.

I sakens innstilling heter det imidlertid at utfordringene ved et dagtilbud ved Møteplassen vil være knyttet til ressursbehov for kjøkkenfasiliteter og utstyr, samt renhold og bruk av personell.

Sentral møteplass

Det er i Nerveien 34 på Bardufoss som valget falt på da politikerne i formannskapet skulle bestemme seg for hvilke lokaler Møteplassen skulle ha.

I saksutredninga tydeliggjøres behovet for slike muligheter for de med funksjonsnedsettelser. For det heter nemlig at «Målselv har lite tilbud om dagsaktiviteter for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det påpekes også at mange er utelukket fra tilbudet om varig tilrettelagt arbeid grunnet økt krav om arbeidsevne.

Ordfører Bengt-Magne Luneng (Sp) innledet med å si at Senterpartiet ønsket å se på en prøveordning der man kunne ha noen ansatt i en 20 prosent stilling i forbindelse med dette.

Støtte

Også Høyres Martin Nymo var tidlige ute med å signalisere at også han ønsker at personer med funksjonsnedsettelse skal ha et tilbud på Møteplassen.

– I utgangspunktet er vi positive til dagtilbud til de med funksjonsnedsettelser. Heisen i bygget er ustabil og vil kreve en del arbeid. Når man først er i gang med noe, så vil det si mye om hvordan tilbudet blir framover ved å ta bort noe. Det vil føles som et stort tap for de som har behov for tilbudet. Vi må tenke godt gjennom hva vi skal gjøre. Kanskje må man være så offensiv at vi sier at vi skal ha et dagtilbud, og se hvordan det fungerer i lokalene slik de er nå, sa Nymo.

Avgjørelse må vente

I løpet av debatten ble en møteplass ved miljøhelsetjenesten på Fagerli nevnt. Kommunalsjef for helse, Elin Aas, mente på sin side at det umulig kunne la seg gjøre grunnet kapasitet.

– Fagerli er fullstendig opptatt. Det vil ikke være plass på Fagerli for de som har funksjonsnedsettelse – utover alle de som bor der, sa Aas.

Politikerne ble etter hvert enige om å sende saken videre til kommunestyret, og at saken i formannskapet bare skulle tas til orientering.

Saken blir trolig endelig avgjort i førstkommende kommunestyremøte i juni.

Powered by Labrador CMS