DPS Storsteinnes – Kløvertun

Psykisk helse har vært i fokus i mange år. Det er godt dokumentert at omfanget med psykiske plager har vært- og fremdeles er økende.

Publisert Sist oppdatert

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Fra Ungdata kan man eksempelvis under: Helse – psykiske plager- se at 17% av de som har svart på undersøkelsen, fra hele landet, har svart at de de siste 7 dagene har hatt psykiske plager, 17% altså.

 

Det er da lett å forstå- og gledelig at det 9. juni dette år ble vedtatt i regjering etter tilrådning fra Helse- og omsorgsdepartementet en opptrappingsplan med satsing på psykisk helse. På regjeringen.no kan vi lese:

« Opptrappingsplanen viser regjeringens innsats for hele det psykiske helsefeltet. Planen har tre innsatsområder: Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid, gode tjenester der folk bor og tilbudet til personer med langvarige og sammensatte behov.»

 

Overraskelsen var dermed stor da informasjon kom til oss sist i juli, at det på nytt blir vurdert å legge ned DPS Storsteinnes, eller det vi lokalt kjenner som Kløvertun. Dette som følge av at Helse Nord har satt ned en arbeidsgruppe som har en pågående prosess for å se på ny framtidig klinikkstruktur.

 

Balsfjord Senterparti var veldig tidlig i dialog med ledelsen ved DPS Storsteinnes for å innhente ytterligere informasjon om denne saken. Den 7.8.23 forespurte vi om møte med en eller flere i styret for Helse Nord for å drøfte saken, den 21.8 etterlyste vi svar på vår henvendelse. Svar kom den 25.8 hvor det blant annet beskrives stram tidsplan og behov for fremdrift, og ut fra de ressurser de har tilgjengelig derfor ikke kan møte oss.

Det er da innlysende at dette forslaget ikke henger sammen med den vedtatte opptrappingsplan fra regjeringen. Mange vil bli berørt dersom DPS Storsteinnes blir nedlagt. Vi har blant annet støtte fra Tromsø Senterparti.

 

Tromsø Senterparti vil beholde Kløvertun. Kløvertun er et viktig tilbud i nærmiljøet til mennesker som trenger det, men de tar avlaster i tillegg andre kommuner, sånn som Tromsø for eksempel. Pasientene sier de trenger flere sånne tilbud, Stortinget har vedtatt opptrapping, men UNN vil legge ned. For oss i Tromsø Senterparti virker dette helt mot sin hensikt. Hvor skal pasientene da? Hvis noe skal legges ned er det for å gi pasientene et bedre tilbud, noe vi virkelig ikke tror denne nedleggelsen gjør.

 

Balsfjord- og Tromsø Senterparti har en klar oppfatning om at DPS Storsteinnes MÅ bestå dersom opptrappingsplanen for psykisk helse vedtatt 9. juni dette år skal være verdt papiret det er skrevet på. Vi vil fortsette å jobbe for å bevare tilbudet- og ikke minst arbeidsplassene i distriktet.

 

Powered by Labrador CMS