Bekymret for vilkårene for småfehold på Målsneshalvøya:

FIKK IKKE MEDHOLD: Georg Hegstad og Målselv beitelag er misfornøyd med at kommunen ikke har etterkommet deres klage på ordlyden i ei innstilling til Plan- og næringsutvalget angående vedlikeholdsplikt av utmarksgjerder. Arkivfoto: Kari Anne Skoglund
FIKK IKKE MEDHOLD: Georg Hegstad og Målselv beitelag er misfornøyd med at kommunen ikke har etterkommet deres klage på ordlyden i ei innstilling til Plan- og næringsutvalget angående vedlikeholdsplikt av utmarksgjerder. Arkivfoto: Kari Anne Skoglund

– Grunneiere må fortsatt ha vedlikeholdsplikt av sperregjerdene

Målselv beitelag er misfornøyd med kommunens ordlyd i forbindelse med innstilling til plan- og næringsutvalget i en søknad om nydyrking. De mener det må være en plikt og ikke bare ei anbefaling om å holde gjerdene i orden.

Publisert Sist oppdatert

En gårdbruker på Målsneshalvøya har søkt kommunen om tillatelse til å nydyrke to parseller. Dette har kommunen godkjent med visse vilkår, som at det settes av kant-, le- og vegetasjonssoner mot omkringliggende områder, vassdrag og naboeiendommer, hensynstagen til reinbeitenæringa i området, og skriflig avtale om ny drifts- og kjørevei med de øvrige grunneierne. Nydyrkingstiltaket må være iverksatt innen tre år, og dyrket areal skal være godkjent som tilskuddsberettiget, fulldyrket jordbruksareal innen fem år.

Kjøp tilgang eller

Få øyeblikkelig tilgang til alt innhold

Kampanjeabonnement

5 uker for 5,-

Bestill her!

Månedsabonnement (digitalt)

210,-

Bestill her!

Kvartalsabonnement (digitalt)

610,-

Bestill her!

Årsabonnement (komplett)

2990,-

Bestill her!

Powered by Labrador CMS