Kan det være på plass å gi elever og ansatte i Bardu et trygt og forutsigbart skoleår?

Arkivfoto fra en demonstrasjon ved Øvre Bardu skole.
Arkivfoto fra en demonstrasjon ved Øvre Bardu skole.

Ære være til de som påtar seg politiske verv. Jobben er nok ikke alltid lett. Jeg har en bønn til dere i tiden som kommer – vær så snill og ikke ta forhastede beslutninger, som for eksempel i et Teams-møte, når de fleste andre, og særlig de berørte, har tatt sommerferie.

Publisert Sist oppdatert

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Vær så snill og sett dere ordentlig inn i saker og benytt dere av fagfolk i saker dere ikke kan så mye om. I alle fall saker som handler om mennesker og kanskje særlig barn. Og husk at alle har rett til å uttale seg, uansett alder. Det er i alle fall det ungene lærer om demokrati på skolen. De lærer også å behandle hverandre med respekt.

Helt siden jeg fikk Visma-melding fra rektor ved Øvre Bardu skole 5. juli om det plutselige og overraskende vedtaket om å legge ned Øvre Bardu skole fra 1.1.2024, for å redde økonomien rundt de nye omsorgsboligene i kommunen, har jeg håpet at noen ansvarlige voksne kunne si at det selvfølgelig ikke skal tre i kraft før 1. august 2024. Eller at vedtaket var besluttet på feil grunnlag. Denne uka var jeg på foreldremøtet ved Øvre Bardu skole. I tillegg til foreldre, lærere og rektor var også enhetsleder for oppvekst, kultur og integrering og kommunedirektøren. Jeg håpet at vi skulle få den beskjeden da. Men nei, vi, unger, foreldre og ansatte må nok vente til tidligst 20. september. Kanskje lengre før vi vet hva som egentlig skjer.

Kjære politikere som stemte for dette vedtaket. Er du klar over at dere, som skoleeiere, brøt opplæringsloven § 9a – 9 (informasjonsplikt og rett til å uttale seg), da dere stemte for dette vedtaket. Det er i alle fall slik jeg forstår det. Jeg siterer:

Samarbeidsutvalet, skoleutvalet, skolemiljøutvalet, elevrådet og foreldra skal haldast informerte om alt som er viktig for skolemiljøet, og så tidleg som mogleg takast med i arbeidet med skolemiljøtiltak. Dei har rett til innsyn i all dokumentasjon som gjeld det systematiske arbeidet for eit trygt og godt skolemiljø, og har rett til å uttale seg og komme med framlegg i alle saker som er viktige for skolemiljøet.

Opplæringsloven § 9a – 9

Her er det altså flere som skulle fått uttalt seg rundt en nedleggelse midt i et skoleår.

Jeg syns det hele er så respektløst. Respektløst ovenfor:

- Elevene, 6-12 åringer, ved ØBSK, som må bryte opp fra sin trygge base med klassekamerater og lærere midt i et skoleår

- 7. trinn som ikke får avslutta sine år på barneskolen sammen med sine skolekamerater og sin lærer på sin skole

- 2A og 2B på Setermoen skole som enten vil bli over 25 i hver klasse eller må bryte opp av sine klasser midt i et skoleår, fordi de må tredeles. Har de blitt spurt om sin mening?

- 7A og 7B på Setermoen skole som enten vil bli over 25 i klassene eller må deles opp i tre klasser midt i et skoleår. Har de blitt spurt?

- De ansatte - hva skjer fra 1.januar 2024? Hvor skal de jobbe? Skal de overta jobbene til lærere som har lavere ansiennitet på de andre skolene i kommunen? Blir det oppsigelser? Har de fått uttale seg?

- De ansatte som allerede på våren har starten planlegging av året som kommer, uansett hvilken skole de jobber ved.

- De som nylig hadde takket ja til vikariat eller fast stilling i Bardu kommune. Og kanskje takket nei til jobb i andre kommuner?

En av de største årsakene til stress og utmattelse og også dermed sykemeldinger er jo nettopp usikkerhet rundt arbeidsoppgaver. Og tenk å ikke vite hvor du skal være om fire måneder? Hvor lenge skal de ansatte gå med dette? Kan ikke tenke meg til at dette var en god ferie for de ansatte med tanke på dette. Dette er overhodet ingen god personalpolitikk.

Hva som fikk dere til å tenke at det var lurt å legge ned midt i et skoleår, kan jeg ikke forstå. Økonomiske grunner tenkte jeg først. Men slik vi fikk opplyst på foreldremøtet, er det visstnok ingen ansatte som skal miste jobben. Og skolebygning må jo fortsatt driftes all den tid barnehagen er lokalisert i samme bygg, med felles personalrom og kontorlokaler.

Dette handler ikke om for eller mot nedleggelse av Øvre Bardu skole. Det handler om på hvilke grunnlag beslutninger tas. Og det handler om å rette opp sine feil. Når det kan avholdes et ekstraordinært kommunestyremøte for å rette opp i feil i budsjett og økonomi rundt de nye omsorgsboligene, hvorfor kan det ikke avholdes et ekstraordinært kommunestyremøte som kan gi elever, foreldre og ansatte en tryggere skolehverdag i resten av dette skoleåret?

Uansett er det jo et lite tankekors at Bardu kommune i dag må takke nei til å bosette familier med barn født i 2011 og jeg antar også 2016 (?), fordi den nye skolen er for liten. Hadde Øvre Bardu skole fått mer ro enn den har fått de siste årene, og hadde det tidligere vært opplyst om at man kan søke sitt barn til skolen selv om man bor på Setermoen, ville skolen kanskje hatt flere elever enn det er i dag. Og det ville kanskje vært mer plass på Setermoen skole til å ta imot flere innbyggere til kommunen?

Jeg håper ikke vi får flere slike forhastede vedtak i kommunen. Vi står rett før et valg nå, og min tillitt til politikerne fikk seg skikkelig ripe etter denne saken. Særlig fordi dere lar elever, foreldre og ansatte leve i usikkerhet i starten av et skoleår. Jeg håper noen ansvarlige voksne kan tre fram, ordne opp OG be om unnskyldning til elever og ansatte i Barduskolen. Det gjør i alle fall elevene og voksne i skolen om de har opptrådt respektløst ovenfor andre.

Kilder:

GSI - Grunnskolens Informasjonssystem (udir.no)

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) - Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø - Lovdata

Opplysninger ellers mottatt fra kommunedirektøren og leder for oppvekst, kultur og integrering under foreldremøtet ved Øvre Bardu skole, mandag 28.08.2023

Powered by Labrador CMS