MDG ønsker et billigere og bedre kollektivtilbud

Alle som ønsker å reise kollektivt burde får mulighet til det, uansett om man bor i byen eller på bygda.

Publisert Sist oppdatert

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Vi snakker ofte med folk som ønsker å gjøre nettopp dette for å spare miljøet, men de kan ikke fordi det ikke finnes et egnet tilbud hvor de bor. Slik kan det ikke være om vi skal lykkes med målet om å redusere utslippet og øker andelen som reiser kollektivt.

Miljøpartiet De Grønne står for et skikkelig løft for bruk av kollektivtrafikk, med et mål om at kollektivreiser skal være et reelt alternativ for mange flere enn i dag, blant annet gjennom å tilrettelegge bedre for pendlere.

Noen reiser en kort avstand, noen mye lengre. Noen reiser fra en plass til en annen i samme kommune, andre fra bygda helt inn til byen. Uansett ønsker vi at de får flere avganger å velge mellom og at prisen blir betydelig lavere enn det er i dag.

De fleste vi har snakket med i Balsfjord mener at tilbudet må bli betraktelig bedre før de vurderer å bruke bussen på regelmessig basis. MDG støtter tiltak som fører til forbedret kollektivtilbud og lavere priser på kollektivreiser.

I den nye fylkestingsperioden vil MDG be om en stor undersøkelse for å kartlegge dagens behov. En slik undersøkelse vil hjelpe med å avdekke mangler med dagens tilbud, slik at busstraséene kan tilpasses, nye rutes kan etableres og antall avganger kan justeres. Vi hører ofte om busser som kjører nesten tomt flere ganger for dagen. Et slik eksempel er bussene mellom Storsteinnes og Tømmerelva. Vi har selv erfart å være den eneste passasjeren på bussen. Kan bussene disponeres bedre ellers i kommunen eller fylket, slik at de som ønsker å reise kollektivt får mulighet til det?

MDG vil også teste ut innovative løsninger for å kunne tilby gode kollektivtilbud i distriktsområder hvor dagens rutetilbud er svært begrenset, ofte i forbindelse med skoleskyss og mange av bussene kjører nesten tomme fordi tilbudet ikke møter folks behov. En slik løsning heter HentMeg-bussen. Den er meget populært i andre deler av landet, men er hittil ikke testet ut i Troms fylke. Ordningen vil bidra til at de som bor langt fra sentrum vil kunne komme seg dit de må på en bærekraftig, tilpasset og billig måte. Malangen for eksempel vil være meget godt egnet til HentMeg konseptet.

HentMeg-bussen gjør reising både enklere og mer fleksibelt. Den er basert på bruk av minibusser, og passasjerer betaler vanlig billettpris. Bussen kan bestilles når en ønsker henting og kjører akkurat dit man skal. Folk slipper å gå lange avstander til og fra holdeplasser eller forholde seg til faste rutetider. Turene bestilles gjerne kvelden før og et dataprogram beregner de mest hensiktsmessige kjørerutene. Den kan gjerne brukes for å kjøre passasjerer til andre kollektivtilbud som for eksempel faste avganger med buss til byen.

MDG vil gjøre alt vi kan for at de som ønsker å reise med kollektivt får mulighet til det, og til en rimelig pris.

 

 

Powered by Labrador CMS