TO ETASJER: Som dette bildet viser er naustet med to etasjer. I sin forklaring til kommunen skriver utbygger at naustet skal brukes til båt og fiskebruk. Eventuell annen bruk i framtiden, vil det bli søkt offentlig godkjenning for.
TO ETASJER: Som dette bildet viser er naustet med to etasjer. I sin forklaring til kommunen skriver utbygger at naustet skal brukes til båt og fiskebruk. Eventuell annen bruk i framtiden, vil det bli søkt offentlig godkjenning for.

Mener det foregår ulovlig bygging på nausttomt

BALSFJORD: Eier mener hun har byggetillatelse i orden. Andre mener det bygges ulovlig og at det er tenkt til ekstra soveplasser.

Publisert Sist oppdatert

I starten av juli sendte Lisbeth Kanstad melding til Balsfjord kommune om det hun mener er ulovlig bygging på ei nausttomt utgått fra hennes eiendom på Mortenhals.

Ekstra soveplass

I brev til Balsfjord kommune viser Kanstad til at hun i samtale med dagens eier av nausttomta har fått beskjed fra vedkommende om at det er planer om å innrede loft på naustet. Dette for ekstra soveplasser til familie og venner. Eier av naustet som er under oppføring skal ifølge Kanstad ha opplyst henne om at det med tiden er planer om å legge vann og strøm til naustet. Eieren forteller at hun har tillatelse til dette fra kommunen og til Kanstad viser vedkommende til byggetillatelse hun fikk i 2013.

Godtar ikke

I samtale med eier gjorde Kanstad oppmerksom på at hun ikke vil godta en oppføring av noe annet enn naust/båthus på tomten.

– Da fikk jeg til svar at det var uaktuelt å endre planene. Med disse opplysningene mener jeg det er grunn til å mistenke at det bygges hytte kamuflert som naust på nausttomta, sier Kanstad.

Dette er hun sterkt imot, og viser til at i skjøtet for hyttetomta er det kun gitt rett til tomt for naust /båthus, og ikke hus med soveplasser.

– Byggetegninger som ble sendt i forbindelse med byggesøknaden i 2013 stemmer heller ikke med de faktiske mål på naustet som er under oppføring, mener Kanstad.

BYGGETILLATELSE VARER TRE ÅR: Et vesentlig punkt er om tiltaket ble iverksatt innen byggetillatelsen på tre år som ble gitt i mars 2013. Flyfoto fra Statens kartverk tatt i august 2016 viser ingen tegn til at byggestart er påbegynt.
BYGGETILLATELSE VARER TRE ÅR: Et vesentlig punkt er om tiltaket ble iverksatt innen byggetillatelsen på tre år som ble gitt i mars 2013. Flyfoto fra Statens kartverk tatt i august 2016 viser ingen tegn til at byggestart er påbegynt.

Rask reaksjon

Kanstad viser i sitt skriv til kommunen at hun i kontakt med Balsfjord kommune har fått opplyst at byggetillatelsen gikk ut 1. mars 2016. Om ikke bygging var påbegynt før denne datoen måtte det søkes på nytt.

Plan- og bygningsmyndigheten i Balsfjord kommune reagerte umiddelbart og sendte skriv til eier av nausttomta der det vises til de har blitt gjort oppmerksom på at det muligens foregår tiltak på eiendommen som ikke har nødvendig tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Eiers redegjørelse

I sin redegjørelse til kommunen hevder utbygger at naustet er godkjent i 2013 med total høyde 4,9 meter og areal 35 kvadratmeter, og påbegynt i 2016 med grunnarbeid og støpt plate. Videre at mur ble oppført i 2O17 og fullført i 2018. Trearbeidene kom ikke i gang før juni 2021.

Eier skriver at endringer i forhold til godkjente tegninger er at takvinkel er endret fra godkjente 38 grader til 23 grader og at nedsenkning i terrenget er gjort på grunn av svært bratt og lang fjære for lettere å klare ut– og innsetting av båt.

Mindre vesentlige endringer

Eier av nautstomta viser til at i forbindelse med innhenting av tilbud på materialleveranser i 2018 ble hun gjort oppmerksom på at nabonaustene hadde 23 graders takvinkel.

– Jeg ønsket da og nå å endre til likt med dem. I og med at total høyde 4,9 m er beholdt, blir langveggene høyere enn 2,4 m. Om takvinkel på 38 grader hadde blitt beholdt, ville høyden i forhold til de andre naustene blitt den samme, men med mer synlig takflate, skriver hun.

Hun håper at disse endringene er mindre vesentlige endringer i forhold til gjeldene lovverk og forskrifter, og at arbeidene kan fortsette snarest.

Båt og fiskebruk

Avslutningsvis skriver hun at naustet skal brukes til båt og fiskebruk, redningsvester og annet utstyr som tilhører båt. Og at eventuell annen bruk i framtiden vil hun søke offentlig godkjenning for.

Det er en redegjørelse Lisbeth Kanstad reagerer på.

I nytt skriv til Balsfjord kommune tilbakeviser hun at grunnarbeidene var påbegynt innen fristen 1. mars 2016. Endringene som dagens eier kaller for mindre vesentlig i forhold til byggetegningene som ble godkjent i 2013 tilbakeviser Kanstad på det sterkeste da hun mener det er endret på mye.

– Bilder fra Statens kartverk, datert 24. august 2016, viser at det til da ikke var gjort noe på tomta. Bilder viser også at flommålet går helt opp til nausttomtene. At dagens eier begrunner nedsenkningen av naustet med at det er svært bratt kan jeg i så måte tilbakevise, avslutter Lisbeth Kanstad.

Skal vurdere lovligheten

Saken er nå til endelig behandling hos Balsfjord kommune.

– Vi skal gå gjennom de opplysninger som er kommet og gjøre en vurdering av lovligheten av tiltaket, sier Marie Sagelv Utmo.

Som rådgiver på byggesak i Balsfjord kommunen gjør hun samtidig oppmerksom på at en byggetillatelse gjelder i tre år.

– En byggetillatelse etter plan og bygningsloven har en gyldighet på tre år, og dersom tiltaket det er gitt tillatelse til ikke er igangsatt innen fristen på tre år løper ut, faller tillatelsen bort, sier Sagelv Utmo.

Til uka er planavdelingen på rådhuset styrket en ny tilsatt. Da er vedkommende som har fått jobben med å ha tilsyn med ulovlige bygninger satt opp i kommunen på plass.

Powered by Labrador CMS