Omtaler bevilgningen som «et hyggelig signal»:

IKKE NOK: Hærens hovedtillitsvalgt i Norges offiser- og spesialistforbund, Pål B. Nygaard, mener bevilgningen er et «hyggelig signal», men at summen er langt ifra stor nok. Arkivfoto: Toril Foshaug
IKKE NOK: Hærens hovedtillitsvalgt i Norges offiser- og spesialistforbund, Pål B. Nygaard, mener bevilgningen er et «hyggelig signal», men at summen er langt ifra stor nok. Arkivfoto: Toril Foshaug

Mener likevel 50 millioner er en dråpe i havet

MÅLSELV: I helga ble det kjent at Forsvaret får 50 millioner til utbedring av boforholdene til sine ansatte. Hovedtillitsvalgt i Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) mener summen er langt fra stor nok.

Publisert Sist oppdatert

I statsbudsjettet som ble lagt fram mandag er det satt av 50 millioner kroner til utbedring av Forsvarets eiendom, bygg og anlegg (EBA). Det var NRK som omtalte saken først.

Dette er en sum som etter planen skal bidra til at boforholdene i Forsvarets mange kaserner, hybler og forlegninger skal bli bedre. Det er ikke et ukjent faktum at mange kaserner, blant annet i Indre Troms, både bærer preg av tidens tann, men også av mugg, dårlig ventilering, slitasje og plassmangel.

Disse tingene er problemer som det finnes eksempler på blant annet ved Setermoen leir, Bardufoss leir, Skjold leir og hos Maritim helikopterving på Bardufoss flystasjon.

Ikke nok

At Forsvaret nå får 50 millioner kroner til utbedring av boforholdene i de mange forlegningene sine, mener Hærens hovedtillitsvalgt i NOF, Pål B. Nygaard, er et gledelig signal. Han er imidlertid veldig klar på at summen langt ifra vil dekke etterslepet på EBA i Forsvaret.

– Det er klart at etterslepet vi har hatt i Hærens garnisoner de åtte siste årene er formidabelt. Bare for å holde stand med aldersslitasjen på bygg og anlegg så trenger Hæren cirka 250 millioner kroner i året for å vedlikeholde dagens infrastruktur. Vi har vært avspist med cirka det halve i åtte år. Dette er en varslet katastrofe, sier Nygaard.

I Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) ligger det inne en plan om at Hæren skal utvides med en ny mekanisert manøverbataljon. Nygaard tror bølgen av stadig vedlikehold i forlegningene med tiden bare vil øke. Han ser ikke positivt på EBA-problemene sett i lys av en ønsket vekst i Hæren.

– Baugbølgen som bygger seg opp nå er langt høyere enn 50 millioner. Vi snakker på den ene siden om å ha nok midler til å vedlikeholde bygningsmassen vi har. Når det i tillegg er snakk om å øke volum på hybler, befalsforlegninger, leiligheter, mannskap, garasjering og kaserner, så ligger det store regninger og venter på dagens regjering, sier Nygaard.

Ønsker program

Derfor lanserer han nå sitt ønske om et konkret program for utbedring av Hærens eiendommer, bygg og anlegg.

– Min løsning er at man setter ned et program som heter «Gjenreis Hæren», på samme måte som man hadde et program for innfasing av F-35. 50 millioner er på mange måter en dråpe i havet. Etterslepet i Hærens garnisoner er temmelig stort. Jeg bestiller at vi lager «Gjenreis Hæren». Dette må bare gjøres. Hæren har vært utsatt for omsorgssvikt i åtte år, og 50 millioner er et godt signal, men langt fra god nok. Det forstår også politikerne, sier Nygaard.

Håper på dialog

Han håper nå at Forsvaret vil inngå en dialog med de tillitsvalgte i de forskjellige våpengrenene om hvordan pengene skal brukes.

– Jeg har tiltro til at arbeidsgiveren går i dialog med oss tillitsvalgte og kommer fram til en prioriteringsliste sammen med oss, sier Hærens hovedtillitsvalgt i NOF, Pål B. Nygaard.

Powered by Labrador CMS