Rovviltnemnda i Troms og Finnmark vil senke terskelen for å ta ut rovdyr, blant annet jerv i beiteområder. De krever at skadefellinger i langt større grad nå brukes i skadeforebygging for å beskytte beitende sau og rein.
Rovviltnemnda i Troms og Finnmark vil senke terskelen for å ta ut rovdyr, blant annet jerv i beiteområder. De krever at skadefellinger i langt større grad nå brukes i skadeforebygging for å beskytte beitende sau og rein.

Nå ligger denne karen tynt an

Det vil bli krevd mer effektivt uttak av rovdyr i Troms og Finnmark. Målet er økt beskyttelse for beitende dyr. 

Publisert

Rovviltnemnda for Troms og Finnmark jobber for tiden med rullering av forvaltningsplanen for rovvilt. Ett av forslagene som nå kommer er å effektivisere uttaket av skadevoldende rovdyr i beiteområder for sau og rein, og ligge langt mer i forkant med felling enn det som er tilfelle i dag.

Kjøp tilgang eller

Få øyeblikkelig tilgang til alt innhold

Kampanjeabonnement

5 uker for 5,-

Bestill her!

Månedsabonnement (digitalt)

210,-

Bestill her!

Kvartalsabonnement (digitalt)

610,-

Bestill her!

Årsabonnement (komplett)

2990,-

Bestill her!

Powered by Labrador CMS