Ordføreren mener det trengs bedre styring:

BEHOV FOR STYRING: Balsfjordordfører Gunda Johansen er ikke imponert over de store budsjettavvikene i forhold til hva som ble meldt for bare tre måneder siden. – Dette viser at det ikke bare er nedstyring på rammene det er behov for, men i høyeste grad også styring, sier balsfjordordfører Gunda Johansen.
BEHOV FOR STYRING: Balsfjordordfører Gunda Johansen er ikke imponert over de store budsjettavvikene i forhold til hva som ble meldt for bare tre måneder siden. – Dette viser at det ikke bare er nedstyring på rammene det er behov for, men i høyeste grad også styring, sier balsfjordordfører Gunda Johansen.

Overforbruket økte med 10 millioner på tre måneder innen helse og oppvekst

Prosessen med varig nedstyring for å tilpasse drifta er i gang i Balsfjord. Ordfører Gunda Johansen er klar i sin tale og sier at det er behov for nedstyring, men også på styring.

Publisert Sist oppdatert

Av KOSTRA-tallene for Balsfjord kommune framkommer det at kommunen bruker mye mer penger på rammene helse og omsorg og undervisning enn sammenlignbare kommuner.

– Derfor vil en uavhengig og separat analyse for disse to sektorer være svært viktig for å identifisere innsparingsmuligheter, med konkrete forslag, sa rådmann Øyvind Korsberg.

Under torsdagens kommunestyremøte opplyste han om at vedtatte budsjettkrav er betydelig endret og skjerpet fra rådmannens opprinnelige budsjett-/langtidsbudsjettforslag som ble fremmet i formannskapsmøte 17/11 2022. Rådmannen er derfor usikker på om vedtatte budsjettkrav kan nås i sin helhet innenfor oppgitt tidsramme, men vil arbeide helhjertet for å nå målene innenfor det mulighetsrom som er tilgjengelig.

– Tidligere har «ostehøvelprinsippet» vært brukt for budsjettnedstyring, siden det denne gang er varig nedstyring kan dette virkemiddelet ikke benyttes i noen særlig grad, dessuten er det snart ikke mer «ost» igjen, sa Korsberg.

Økte rammen

I rådmannens opprinnelige budsjettforslag var det avsatt kroner 350 000 til «prosjekt økonomisk nedstyring» som i hovedsak var tiltenkt en gjennomgang av helse & omsorg.

– Behovet for økonomisk nedstyring har økt betydelig etter kommunestyrets budsjettvedtak, spesielt på kort sikt. Derfor må den økonomiske rammen for økonomiske nedstyring økes med kroner 250.000, sa rådmannen.

Dette vedtok et samlet kommunestyre som sa seg enig i at det framlegges en sak til kommunestyremøte i junimøte om varig nedtrekk innenfor området administrasjon/forvaltning. Og – til høsten skal kommunestyret få framlagt sak om varig nedtrekk innenfor helse & omsorg, og oppvekst.

Behov for styring

Sistnevnte var det flere som ga uttrykk for var nødvendig. Budsjettavvikene i forhold til hva som ble presentert i november er nemlig store innen helse og omsorg.

– Det er ikke bare nedstyring på rammene det er behov for, men i høyeste grad også styring. Balsfjord bo- og servicesenter meldte om et overforbruk på i verste fall 8 millioner. Nå er dette på 12 millioner. Malangstun meldte om et overforbruk på 900.000 kroner. Nå er dette på nesten tre millioner kroner. Og barnevernet meldte fra om at det ikke var budsjettavvik. Tre måneder senere er dette på tre millioner kroner, sa Gunda Johansen.

Dårlig rapportering

Balsfjordordføreren var ikke imponert og ga klart uttrykk for at dette ikke var i henhold til rapporteringer hun mente politikerne burde ha fått.

– Mitt spørsmål er om rådmannen var kjent med tallene da tertialrapporten fra sist høst ble framlagt?

– At det ikke rapporteres godt nok der vi har merforbruk er ikke bra. Hadde rådmannen fått tallene på bordet tidligere, hadde politikerne fått disse. Det er viktig med et sanntidsbilde til enhver tid. Utfordringen er at vi ikke får disse rapportene, sa Korsberg.

Senterpartiets Billy Rehnlund mente at man bør ha bedre oppfølging på dette med sykefravær og at det må sees på tiltak for å få ned sykemeldinger.

– Jeg er enig i at det er veldig viktig å få ned sykefraværet da dette utgjør en stor kostnad, svarte balsfjordrådmannen.

Powered by Labrador CMS