Rekorder er ikke bra nok for oss

For noen uker siden startet over 2300 elever på en yrkesfagslinje her i Troms. Sjansen har aldri vært høyere for at de faktisk får seg en læreplass når tida i skolen er over. Det er viktig både for den enkelte, og oss som samfunn.

Publisert Sist oppdatert

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Man skal lete lenge og godt etter noen som ikke er opptatt av å få flere mennesker med fagbrev i fylket vårt. Vi vet alle godt at selv om vi utdanner mange flere enn før, så er mangelen på folk med rett kunnskap til å utvikle regionen vår enda større. 

 Yrkesfaglig kompetanse er ikke bare viktig for bedrifter, det gir også gøye og spennende jobber som gir folk mulighet til å bruke de beste sidene av seg selv. Mange av oss vil ha jobber der vi kan bruke både kroppen og hodet vårt. Da er det perfekt å være med å bygge nye boliger, ta vare på syke mennesker og installere elektriske annlegg. 

 Veien mot yrkesfag starter allerede på grunnskolen. Dessverre har vi hatt en alt for teoritung skole, og jeg fikk selv høre at det ikke var lurt å søke på enkelte yrkesfag fordi lønna og arbeidsvilkårene ikke var særlig gode. 

 Høyreregjeringa på sin side elsket å holde festtaler og skrive leserinnlegg om viktigheten av yrkesfag. Men når det faktisk gjelder er de mer opptatt av testing og prøver enn det praktiske, og de prioriterer mindre penger til yrkesfagene. I arbeidslivet har de svekket innsatsen mot innleie, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 Gang på gang har vi utfordret dem på fylkestinget om de som oss vil garantere for at dagens skolesteder skal bestå, men de har nektet å svare oss. Skal vi få unge til å velge yrkesfag er det viktig at man har et bredt utvalg i hele fylket, og at våre unge får bo hjemme lengst mulig. 

 I fjor fikk 84 % av de som søkte om det plass i en lærebedrift i fylket vårt. Det er litt bedre enn resten av landet, som med 80 % ble et rekordhøyt antall elever ute i lære. I motsetning til Høyre som ville svekke lære ute i arbeid og heller at unge skal få tilbud i om fagbrev på skolen, så er ikke vi fornøyd før alle får den lærlingeplassen de har rett på ute i arbeidslivet. 

 Med Arbeiderpartiet i forsetet i Troms har vi fått et eget lærlingeråd, digital helsesykepleiertjeneste og oppgradering av skolene våre både i by og distrikt. Likevel er vi ikke fornøyd før alle de unge i fylket vårt føler de har en framtid de kan tro på. 

 Om vi får fire nye år på fylket vil vi utvikle en læreplassgaranti, sørge for at alle yrkesfagene som finnes på første videregående år blir tilbudt i fylket og sammen med den Arbeiderparti-leda regjeringa bruke enda mer penger på nye læreplasser, utstyr til skolene og gode stipendordninger. Det fortjener de 2300 elevene som nå har startet på yrkesfag, og alle de som kommer etter. 

Powered by Labrador CMS