Rykk tilbake til start!

Utdanningsforbundet i Bardu reagerer på kommunens saksbehandling rundt Øvre Bardu skole.
Utdanningsforbundet i Bardu reagerer på kommunens saksbehandling rundt Øvre Bardu skole.

I et ekstraordinært kommunestyremøte 5. juli, ble det fremmet benkeforslag om å legge ned Øvre Bardu skole fra 1. januar 2024. Forslaget ble vedtatt. Dette er en saksbehandling som Bardu kommune ikke kan være bekjent av.

Publisert Sist oppdatert

Debatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget uttrykker skribentens egne synspunkter.

Møtet i juli hadde én sak på sakslista: Økonomiske overskridelser knyttet til bygging av nye omsorgsboliger. Nedleggingen av skolen var ikke varslet som sak i forkant, og ikke noe av det arbeidet man må kunne forvente og kreve at skal ligge til grunn for et så dramatisk vedtak var på plass. Det er alvorlig. 

Nedleggelsesvedtaket gjelder fra 1.januar. Skolen skal altså legges ned midt i skoleåret. Vi tror alle forstår at dette har medført uro, frustrasjon, usikkerhet og sinne blant de som blir berørte. Det er barnas viktigste arena utenfor hjemmet, det er ansattes arbeidsplass og bygdas midtpunkt som skal legges ned, nærmest over natten/ut av det blå. Vi mener det er uforsvarlig saksbehandling, og er respektløst overfor elever, foreldre og ansatte. 

At dette er uansvarlig arbeidsgiverpolitikk er åpenbart

At dette er uansvarlig arbeidsgiverpolitikk er åpenbart. I tillegg rokker det ved elevenes grunnleggende rettigheter til et trygt, godt og forutsigbart skolemiljø. 

Vi mener kommunestyret ikke kan være bekjent av situasjonen. Denne prosessen må stoppes, vedtaket må oppheves og saken må løftes inn i kommunestyret med den betydningen den faktisk har. Saksbehandlingen må følge arbeidslivets spilleregler, være i tråd med god forvaltningsskikk og sikre elevenes rettigheter. 

Styret i Utdanningsforbundet Bardu er opptatt av at prosesser som dette skal foregå på en ordentlig måte. Denne prosessen har vært alt annet enn ordentlig. Vi krever at kommunestyret rykker tilbake til start, og gjennomfører en prosess i tråd med gjeldende lover og avtaleverk. Nedleggelse av en skole er en alvorlig sak. Skolen er en del av velferdsstatens grunnmur, og da må grunnarbeidet før slike vedtak være godt. Det er ikke tilfellet i dag. 

 

Powered by Labrador CMS