ØNSKER LØFT: Leder for Troms bonde- og småbrukarlaget, Frank Valø, mener et kompetansesenter for arktisk landbruk på Gibostad kan være vitaminet det nordnorske landbruket nå trenger. Foto: Kari Anne Skoglund
ØNSKER LØFT: Leder for Troms bonde- og småbrukarlaget, Frank Valø, mener et kompetansesenter for arktisk landbruk på Gibostad kan være vitaminet det nordnorske landbruket nå trenger. Foto: Kari Anne Skoglund

Vil etablere et nasjonalt senter for arktisk landbruk

MÅLSELV/SENJA: Troms bonde- og småbrukarlag lanserer nå ideen om et nasjonalt kompetansesenter for landbruket i nord. Det er flere årsaker til at de vil ha det til Gibostad.

Publisert Sist oppdatert

Frank Valø er leder i Troms bonde- og småbrukarlag. Han har som mange andre over tid sett med bekymring på utviklinga og framtidsutsiktene for næringa han brenner for. Nå lanserer laget ei satsing han håper kan bidra til kunnskap, optimisme, nye muligheter og vekst for landbruket i nord.

– Landbruket i nord er sårbart, men de arktiske produktene må vi jobbe for at skal utvikles og foredles i det arktiske området som en eksklusivt vare som skal ha en merpris. Jeg tror et nasjonalt kompetansesenter for arktisk landbruk på Gibostad kan løfte den nordnorske næringa. Skal vi ha et mangfold av matproduksjon i nord, trenger vi dette som vitaminet i det nordnorske landbruket, sier han.

Han mener dette også vil kunne bidra til sikker råvare- og mattilgang for befolkninga i nord, spesielt i nordøst.

For bonden

I Hurdalsplattformen er det sagt at det skal lages et nasjonalt senter for fjellandbruket. Valø mener det nordnorske trenger sitt eget. Ideen fikk han i et møte i Nordnorsk landbruksråd. Daværende statssekretær i Landbruksdepartementet var til stede, og det ble da gitt 600.000 kroner til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), penger som går til deres bidrag for og til nettopp Nordnorsk landbruksråd.

– Da stilte jeg spørsmålet: Hva får bonden igjen av det? Svaret var omtrent null, foruten forskningsresultatene de gir oss. Da spente jeg ut tanken om ikke vi trenger et kompetansesenter for det ekstremvær-bruket vi har?

Han lot ideen ligge litt. Ikke mer enn ei uke seinere ringte han rektoren ved Senja videregående skole, som tilbyr naturbruk, altså landbruksfag, på skolestedet Gibostad. Den neste på ringelista var fylkesråd for næring, og fylkesråden selv. Og han har sendt invitasjon til Troms bondelag og alle andre mulige samarbeidspartnere til et oppstartsmøte i midten av kommende måned. Og tok det opp med partiet han er medlem av, Sp.

– Rektoren tente på ideen, det samme gjorde fylkespolitikerne. Bonde- og småbrukarlaget har sendt en e-post til ministeren og invitert henne til møtet 15. november, sier Valø.

Lansert på skolen

Målsetninga er er å få satt ned ei styringsgruppe som jobber videre med saken. Valø håper at fylkeskommunen blir med og tar et lederansvar.

– For det er de som får mest midler til landbrukssatsing framover. Det må skaffes midler til en prosjektleder som skal drive prosjektet fram til et sluttprodukt. Jeg ser for meg dette som et fireårig prosjekt, sier Valø.

Han lanserte ideen sin sammen med Senja-rektoren på den åpne dagen til skolestedet Gibostad. Det var ikke uten grunn.

– Grunnen til at jeg vil ha det på landbruksskolen på Gibostad, er at det er et vanvittig bra miljø og et kompetansesenter der. Det er også bygningsmasse der som ikke brukes, så infrastrukturen har vi, det er kun pengene og personene vi trenger å finne fram, sier han.

Penger nøkkelen

Pengene håper Valø at flere vil være med å bidra til.

– Grunnideen min er at innenfor det arktiske landbruket, så må vi ha noe innovativt. Da vi var på landbruksskolen i sommer, var de veldig bekymra for skolen og elevtallet, noe som kan gå utover landbruksdrifta. Så min grunnide er at landbruksdrifta for skolen skal settes over på statsbudsjettet, og at det blir navet i det arktiske senteret der vi har klimafokus og trenger NIBIO inn på de praktiske forskningene.

Han ønsker også at sluttproduktet skal få en naturlig del av senteret.

– Det bør ikke bare ha fokus på råvarene bonden produserer, men vi skal også ha det spesielle nordnorske måltidet i fokus her, sier han.

Powered by Labrador CMS