Bli med i Nye Troms sin ytringskonkurranse for ungdom

Nye Troms inviterer deg som går på videregående skole eller ungdomstrinnet til å delta i samfunnsdebatten. Du kan skrive ei ytring til nett- og papiravisen vår. Eller lage ei ytring på video til nettavisen vår.

Videregående: Du kan delta individuelt, og trenger ikke ha med deg hele klassen i konkurransen.

Premien er et gavekort på 1.000 kroner til den som skriver ytringa og 500 kroner til klassekassa.

Ungdomstrinnet: Hver klasse kan levere så mange bidrag de vil. 1. premie: 1200 kroner til klassekassa for det beste innlegget. Blant de øvrige klassene trekker vi ut en deltakerpremie på 500 kroner til klassekassa.

Regler

  • Hvem kan delta? Skoleelever på ungdomstrinnet eller VGS i Midt-Troms, og skoleelever bosatt i Midt-Troms som går på VGS andre steder i fylket.
  • Hvis du ikke vil skrive, kan du fremføre budskapet ditt på video. Dere kan være flere sammen om å lage videoen.
  • Innlevering og publisering skjer i tidsrommet 1. mars til 1. mai 2023.
  • Alle ytringer må være i samsvar med pressens etiske linjer, «Vær varsom-plakaten».
  • Klassen kan få besøk av en journalist hvis de vil.
  • Konkurransen passer spesielt godt for undervisning i norsk, samfunnsfag, demokrati og ytringsfrihet.
  • Hvert bidrag får også en gjennomgang av redaksjonen med tips om hva som kan forbedres før publisering.
  • En jury går igjennom ytringene etter publisering og kårer vinnerne. De legger vekt på engasjement, saklighet og argumentasjon.
  • Kontakt redaktør Martin Kristiansen (martin@nye-troms.no, mobil: 480 58 645) hvis dere vil ha besøk av en journalist, eller har spørsmål om konkurransen.
  • Send innlegget til martin@nye-troms.no og merk det «Ytringskonkurranse».

Powered by Labrador CMS