TILSKUDD: Bardu kommune har fått tilskudd til å jobbe med forebygging innen rusproblematikk. Karin Hanstad sier det skal på plass miljøarbeider som skal jobbe med dette. Arkivfoto: Malin Myrbakken
TILSKUDD: Bardu kommune har fått tilskudd til å jobbe med forebygging innen rusproblematikk. Karin Hanstad sier det skal på plass miljøarbeider som skal jobbe med dette. Arkivfoto: Malin Myrbakken

Fikk 660.000 – ansetter miljøarbeider

Bardu kommune har fått 660.000 kroner fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Pengene skal gå til rusforebyggende arbeid.

Publisert Sist oppdatert

Karin Hanstad som er avdelingsleder Rus og psykisk helse i Bardu kommune sier at det skal drives forebyggende arbeid innenfor flere aldersgrupper i kommunen.

Pengene ble bevilget på tampen av fjoråret, men overføres til i år.

– Midlene er tenkt opp mot en miljøarbeider som vil jobbe forebyggende innenfor flere aldersgrupper. Hovedsakelig mot ungdom og voksne. Det skal også arbeides med bruker og pårørendemedvirkning, og erfaringskompetanse innenfor rusproblematikk. Pårørendearbeid, særlig ovenfor barn, forteller Hanstad.

Statsforvalteren opplyser at tildelingen av tilskuddet er til såkalt Lavterskel-aktivitet.

Bedre livskvalitet

«Målgruppen for tilskuddsordningen er personer som er i risiko for å utvikle, eller som har rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til bedret livskvalitet, mestring og mulighet for en aktiv og meningsfull tilværelse for personer med rusmiddelrelaterte problemer og deres pårørende, gjennom å styrke tilbud innen forebygging, tidlig intervensjon, behandling og oppfølging», heter det i tilsagnsbrevet.

Tilskuddsmidlene skal gå til lønn og drift av konkrete tilbud som kommer brukerne direkte til gode. Det gir Bardu kommune muligheten til å få på plass en miljøarbeider.

Akseptert

Investeringer, inventar eller administrasjon skal ikke dekkes av tilskuddet.

Statsforvalteren opplyser at Bardu kommune har akseptert vilkårene for tildelingen av pengene.

Det kan søkes også om støtte til samme tiltak senere.

Powered by Labrador CMS