STØY: En grunneier har via sin advokat klaget over vedtaket om skuterløype fra Solbakken camping i Salangsdalen til Sverrevatnan. Sjenerende støy er noe av begrunnelsen for klagen, og advokaten har krevd at klagen gis oppsettende virkning.
STØY: En grunneier har via sin advokat klaget over vedtaket om skuterløype fra Solbakken camping i Salangsdalen til Sverrevatnan. Sjenerende støy er noe av begrunnelsen for klagen, og advokaten har krevd at klagen gis oppsettende virkning.

Klager på vedtak om skuterløype

BARDU: Advokatfirmaet Rekve Pleym har på vegne av en grunneier i Bardu klaget på kommunens vedtak om skuterløyper. Og advokaten krever at klagen gis oppsettende virkning.

Publisert Sist oppdatert

Kommunestyret vedtok i juni et løypenett for rekreasjonskjøring med snøskuter. Etter vedtaket innkom flere klager, deriblant klage fra Fylkesmannen i Troms. I oktober behandlet kommunestyret klagene og avviste de fleste. En grunneier klaget via sin advokat på skuterløype 5, den i Salangsdalen, og begrunnet klagen med støy og rasfare. Kommunestyret avviste i hovedsak grunneierens klage, men ville imøtekomme det som omhandlet støy ved å kreve oppføring av støyskjerm i snø før kjøringa kan starte. I samme møte ble også deler av Fylkesmannens klage avvist – og derfor har departementet oppnevnt Fylkesmannen i Finnmark som settefylkesmann og klagesaksbehandler. Grunneieren krever at hans klage gis oppsettende virkning, som betyr at vedtaket ikke kan iverksettes inntil klagen er endelig behandlet.

Kjøp tilgang eller

Få øyeblikkelig tilgang til alt innhold

Kampanjeabonnement

5 uker for 5,-

Bestill her!

Månedsabonnement (digitalt)

210,-

Bestill her!

Kvartalsabonnement (digitalt)

610,-

Bestill her!

Årsabonnement (komplett)

2990,-

Bestill her!

Powered by Labrador CMS