GRÜNDER: Håvard Hansgård fra Sagelvvatn har i fjor startet bedriften Resourcer AS, som sist uke fikk innvilget støtte fra det kommunale næringsfondet. Foto: Privat
GRÜNDER: Håvard Hansgård fra Sagelvvatn har i fjor startet bedriften Resourcer AS, som sist uke fikk innvilget støtte fra det kommunale næringsfondet. Foto: Privat

Kun næringsstøtte igjen til to bedrifter

BALSFJORD: Sist uke behandlet formannskapet i Balsfjord en rekke søknader om støtte fra kommunens næringsfond, men der var det ikke mye penger igjen å hente.

Publisert Sist oppdatert

Formannskapet i Balsfjord behandlet ni søknader fra ulike bedrifter i kommunen til det kommunale næringsfondet sist uke. Samlet ble det søkt om midler for nesten 2,2 millioner kroner, men det var en del mer enn hva som fantes igjen i kassa som politikerne går til for å finne støtte til utvikling av kommunens næringsliv.

To bedrifter

Rådmannen hadde i forkant av den politiske behandlinga gjort prioriteringer ut fra hvilke søknader som oppfylte flest kriterier ut fra vedtekter og retningslinjer for næringsfond Balsfjord. Det ble lagt vekt på en gjennomarbeidet forretningsplan med god beskrivelse, gjennomføringsplan, forventede resultater, budsjett og søknadssum. Til slutt landet både rådmannen, og også politikerne, på to næringsaktører som ble innvilget støtte, før det var tomt i det kommunale næringsfondet. Ingen av de to har tidligere mottatt støtte fra næringsfondet.

Eteblering

Det ene firmaet som fikk 200.000 kroner i støtte var Geoterra AS. Støtten skal gå til å etablere firmaet, som skal utføre geotekniske undersøkelser og prosjekteringer i hele kommunen. Sigbjørn Fagertun står oppført som daglig leder og styreleder i det nye firmaet.

«Det er ofte nødvendig med grunnundersøkelser i fradelings- og byggesaker. Dette er derfor en etterspurt tjeneste i markedet. Det er gjort markedsundersøkelser og firmaet vil ansette personell innen nevnte fagfelt,» opplyses politikerne.

Database

Det andre firmaet som får midler er Resourcer AS som tildeles et tilskudd på 139.000 kroner. Resourcer AS, med Håvard Hansgård i førerstetet, skal utvikle et digitalt kartleggingsverktøy for å registrere råstoff/ressurser i en database, slik at restressurser kan utnyttes av egen eller annen bedrift. Dette kan være ressurser som overskuddsvarme, CO2, slakteavfall, matavfall, aske fra bioenergi etc. Kartleggingen skal gi en oversikt over både ressurser og ressursutnyttelser for å bygge en lukket regional markedsplass og oversikt for en enkelt industriklynge eller region.

Ikke nok

En rekke bedrifter får deretter beskjed om at det ikke er flere tilgjengelige midler på næringsfondet, og at søknaden deres dermed avslås. Det er blant andre Balsfjord Næringsutvikling, Heia Eiendom og Sørfjordsnipa som får beskjed om at de kan søke på nytt når det igjen er midler tilgjengelig på fondet.

Powered by Labrador CMS