REAGERER STERKT: Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal reagerer sterkt på forsvarssjefens fraråding av kjøp av stridsvogner. Arkivfoto: Knut Solnes Foto: Knut Solnes
REAGERER STERKT: Ordfører i Bardu kommune, Toralf Heimdal reagerer sterkt på forsvarssjefens fraråding av kjøp av stridsvogner. Arkivfoto: Knut Solnes Foto: Knut Solnes

Sjokkert over Forsvarssjefens fraråding: – Det er ikke noe igjen hvis vi fjerner hovedkampvåpenet fra brigaden

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal klarer ikke å skjønne logikken bak frarådingen til forsvarssjefen og er svært kritisk til forslaget.

Publisert Sist oppdatert

Torsdag skrev Dagens Næringsliv at forsvarssjef Eirik Kristoffersen har kommet med en tilrådning til forsvarsministeren om å si nei til anskaffelse av nye stridsvogner. Et forslag som Heimdal finner oppsiktsvekkende.

– Nei altså, det høres helt villt ut rett og slett. Det her er jo hovedkampvåpenet til Hæren og knyttneven til brigaden. Det her er en veldig dramatisk uttalelse, mener Heimdal.

Går imot NATOs styrkemål

Heimdal argumenterer at denne eventuelle handlingen vil gå stikk motsatt vei av det NATOs styrkemål har belyst som nødvendig for norsk forsvarsevne.

– Noe som er veldig viktig oppi det her er at vi har undertegnet NATOs styrkemål. Styrkemålene pekte på ei utfordring for Norge - at vi ikke har en fullverdig brigade. Med en fullverdig brigade mener de fire mekaniserte manøverbataljoner, altså med stridsvogn, som også hadde høye oppsettningskrav. Så det her strider jo egentlig direkte imot artikkel tre i NATO, der ethvert NATO land må ha egen evne før man kan forvente å få hjelp av andre.

Artikkel 3 i NATOs traktat for det nord-atlantiske området lyder:

"For mer effektivt å nå formålene med denne traktat vil partene enkeltvis og i fellesskap ved stadig og virksom selvhjelp og gjensidig støtte opprettholde og utvikle sin individuelle og felles evne til å motstå væpnet angrep."

– Det er jo en samvirkeorganisasjon, så det går ikke an å si at man skal ha det ene, men ikke det andre, sier Heimdal.

– Vi har så mange forsvarsfaglige utredninger på akkurat det her, i tillegg til at NATO har akkurat det samme. Det går i mot all etablert forsvarsplanlegging, spill, scenarioer og alt. Rett og slett, fortsetter han.

Kan ikke sammenlignes med Ukraina

Et av opposisjonens argumenter for å ikke kjøpe de 82 planlagte stridsvognene, er måten stridsvognene har blitt dominert og utslettet av luftvern i Ukraina. Derfor argumenteres det for å heller spare 19 milliarder fra kjøp av stridsvogner, og heller bruke de på luftvern. Dette argumentet kjøper ikke Heimdal.

– Når det gjelder nye moderne stridsvogner som det her er snakk om, så går det ikke an å se på de stridsvognene som blir skutt i filler i Ukraina. De her har aktiv pansring, de har ekstremt høy sensorevne. Hvis du skal følge den logikken, så skal du bare si «nei, vi kan bare kutte ut alt, og begynne med molotovcocktailer hele gjengen. Bare legge ned hele Forsvaret og begynne å masseprodusere molotovcocktailer på kjøkkenbenker rundt omkring.»

Han poengterer at brigaden er avhengig av den planlagte satsingen, og en avvikling som denne vil true den operative evnen til brigaden.

– Det går ikke an, vi er nødt å forberede oss på alle slags mulige scenarioer. Da er samvirkesystemet til brigaden det som kan håndtere alle de ulike type scenarioene, fra sammensatte trusler til hybride, strategiske overfall, det er det brigaden som kan gjøre i en fellesoperativ ramme der de får støtte fra luft-, sjø-, cyber- og alle de andre forsvarsgrenene, argumenterer Heimdal.

Powered by Labrador CMS